contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

V&G plannen

Het Arbobesluit verplicht de opdrachtgever in een aantal duidelijk omschreven gevallen een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) op te (laten) stellen. Het V&G-plan bevat zowel ontwerp- als uitvoeringselementen. Het opstellen van een V&G-plan is verplicht voor (artikel 2.27, Arbobesluit afdeling bouwproces):

  • projecten met een geschatte duur van meer dan 500 mandagen, of
  • projecten met een geschatte duur van meer dan 30 werkdagen, waar op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken, of
  • risicovolle projecten, als bedoeld in bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

In het algemeen kan gesteld worden dat de verplichting geldt voor projecten met een aanneemsom vanaf € 340.335,-.

Meer informatie?

Naam *
Naam

S&W Consultancy

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen


T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl