contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Bouwkundige bestekken

Bouwkundige bestekken

Na het indienen van de bouwaanvraag beginnen vaak de onderhandelingen met de aannemer(s). Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het nauwkeurig formuleren van de prestatie-eisen in een bouwkundig bestek. Hierdoor zal de prijsvorming sneller en eenvormig kunnen plaatsvinden en is helder omschreven aan welke eisen een gebouw moet voldoen. In het bestek worden ook de garantiebepalingen en aansprakelijkheden vermeld.

S&W Consultancy maakt voor het opstellen van bouwkundige bestekken gebruik van de Stabu systematiek. Bestekken schrijven is voor ons altijd 'maatwerk', Een bestek wordt dus altijd opgesteld in nauw overleg met u en rekening houdend met uw wensen en eisen. Voor minder omvangrijke bouwwerken kunnen wij eventueel ook een Technische Omschrijving opstellen.

MEER INFORMATIE?

Naam *
Naam

S&W Consultancy

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen


T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl