contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Toetsing brandveiligheid

13830883_m.jpg

toetsing brandveiligheid

Het Bouwbesluit 2012 stelt diverse eisen aan de brandveiligheid van een bouwwerk. S&W Consultancy heeft de kennis en ervaring in huis om uw bouwplan geheel aan deze eisen te toetsen. In onze rapportage ‘Toetsing Brandveiligheid’ komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Indeling in brandcompartimenten
  • Aangeven van de WBDBO eisen
  • Indeling in subbrandcompartimenten
  • Sterkte bij brand (eisen constructieve veiligheid)
  • Toetsen van de vluchtwegen
  • Aangeven van noodverlichting
  • Aangeven vluchtroute-aanduiding
  • Aangeven brandslanghaspels
  • Aangeven type brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Door uw ontwerp vroeg te laten toetsen door de brandveiligheidsexperts van S&W, voorkomt u problemen door bijvoorbeeld brandoverslag of problemen met ontvluchten in een later stadium.

Toetsen van de vluchtmogelijkheden

De inrichting van vluchtmogelijkheden kan het ontwerp van een gebouw sterk beïnvloeden. Bij woongebouwen dient er over het algemeen vanuit elke woning via twee onafhankelijke vluchtmogelijkheden gevlucht te kunnen worden. Hierdoor zijn in beginsel twee trappenhuizen noodzakelijk. Uiteraard zijn hier weer diverse uitzonderingen op mogelijk zoals het toepassen van een veiligheidstrappenhuis.

Bij utiliteitsgebouwen is de inrichting van de vluchtmogelijkheden afhankelijk van de aanwezige gebruiksfuncties en de grootte van de brand- en rookcompartimenten.

Indeling in brand- en subbrandcompartimenten

Ter voorkoming van de uitbreiding van brand dient een bouwwerk onderverdeeld te worden in (sub)brandcompartimenten. De maximale oppervlakte van een brandcompartiment is 1.000 m2 (2.500 m2 voor een industriefunctie). De indeling in brand- en subbrandcompartimenten wordt behalve door de oppervlakte ook bepaald door de mogelijke vluchtwegen.

Het (anders) indelen in brandcompartimenten kan ervoor zorgen dat er minder voorzieningen nodig zijn. Zo kan het mogelijk zijn dan er minder of geen brandwerend glas hoeft te worden toegepast.

Brandveiligheid vraagt bijna altijd om maatwerk. S&W Consultancy is graag bereid uw ontwerp te toetsen aan de huidige eisen! 

Meer informatie?

Naam *
Naam

S&W Consultancy

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen


T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl