contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Geluidmetingen

Akoestisch.jpg

Geluidmetingen

Industrielawaai
Met behulp van geluidmetingen kunnen alle geluidsbronnen binnen de bestaande bedrijfsactiviteiten in kaart worden gebracht. Voor toekomstige activiteiten kan een akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn. De metingen vormen hier de basis voor.

Horecalawaai
Veel horeca gelegenheden moeten akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Geluidmetingen ter plaatse vormen een belangrijke bron bij dit akoestisch onderzoek.
In het convenant preventie gehoorschade is overeengekomen dat muziekcentra per 1 oktober 2014 geluidmetingen laten uitvoeren. Vervolgens moet er per kwartaal gerapporteerd worden.


Rail- en wegverkeer
Geluidmetingen dienen als aanvulling op of toetsing van geluidberekeningen. Vaak  ontbreekt er akoestische informatie over (spoor)bruggen e.d. De zogenaamde brugtoeslag dient gemeten te worden. Deze metingen vormen weer de uitgangspunten voorde berekeningen met computermodellen.

Bouwterreinen
Een bouwproject verloopt vrijwel nooit geruisloos. Om de overlast te beperken zijn er eisen gesteld aan de geluidproductie bij bouwprojecten. Door middel  van metingen brengen we het geluidsniveau gedetailleerd in kaart.

MEER INFORMATIE?

Naam *
Naam


Geluid & Akoestiek:

OVERIGE DISCIPLINES:

Voor meer informatie:

S&W CONSULTANCY

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen

T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl