contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Verschillende Rc-waarden voor verschillende bouwdelen

Per 1 januari 2015 worden de eisen voor de thermische isolatie aangescherpt en gedifferentieerd. Net als de aanscherping van de EPC-eisen is dit ook een belangrijke maatregel om de doelstellingen van de herziene herziene richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD)EPBD te bereiken.

Er worden in het Bouwbesluit 2012 twee nieuwe begrippen geïntroduceerd: “verticale uitwendige scheidingsconstructie” en “horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructie”.

Voor verticale uitwendige scheidingsconstructies (zoals gevels) wordt de Rc-waarde verhoogd van 3,5 naar 4,5 m²·K/W.

Voor horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies (zoals uitkragende vloeren en daken) wordt de Rc-waarde verhoogd van 3,5 naar 6,0 m²·K/W.

Voor de uitwendige scheidingsconstructie die grenst aan een kruipruimte,  de grond of het water, (kelder- of beganegrondvloeren) met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de warmteweerstand blijft de Rc-waarde 3,5 m²·K/W.

 

Wilt u weten welke opties mogelijk zijn om aan de verlaging te voldoen? Wij zijn u graag van dienst!