contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Ventilatie berekeningen

Ventilatieberekening NEN 1087

Met het oogpunt op de gezondheid stelt het Bouwbesluit 2012 diverse eisen met betrekking tot de ventilatie van een bouwwerk. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning dient dan ook door middel van een ventilatieberekening aangetoond te worden dat er voldoende verse lucht aanwezig is in een gebouw en dat vervuilde lucht correct wordt afgevoerd. S&W kan deze ventilatieberekeningen voor u verzorgen, zowel voor nieuwbouw- als verbouwprojecten.

EISEN LUCHTVERVERSING

Het Bouwbesluit kent verschillende ventilatie-eisen voor verblijfsruimten, verblijfsgebieden, toilet- en badruimten. Maar ook voor overige ruimten als een stallingsruimte voor motorvoertuigen, gemeenschappelijke verkeersruimten en een liftschacht. In onze berekeningen bepalen wij per ruimte de minimale hoeveelheid ventilatielucht die moet worden aangevoerd en of deze lucht via overstroom afkomstig mag zijn of rechtstreeks van buiten moeten komen. De benodigde (overstroom-)voorzieningen worden in onze rapportage in een overzichtelijke balansschema weergegeven. Om alles te visualiseren geven wij daarnaast in de plattegronden ook het ventilatieverloop weer aan de hand van diverse symbolen.

SPUIVENTILATIE

Om sterk verontreinigde binnenlucht van verblijfsruimten- en gebieden snel te kunnen afvoeren (spuien), worden in het Bouwbesluit eisen gesteld aan de spuiventilatie. De spuicapaciteit van de te openen ramen en deuren is afhankelijk van de hoek waarin ze open kunnen. Daarnaast kan het gunstig zijn dat er gevelopeningen in meerdere gevels aanwezig zijn, waardoor er een betere luchtstroom is en er sneller gespuid kan worden. Aan de hand van deze factoren bepalen wij de werkelijke spuicapaciteit.

Uiteraard staan wij direct voor u klaar met advies, mocht een onderdeel van de berekeningen niet voldoen aan de eisen. 

MEER INFORMATIE?

Naam *
Naam

S&W CONSULTANCY

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen


T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl