contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Quickscan brandveiligheid

13830883_m.jpg

Quickscan brandveiligheid

Om de brandveiligheid van uw ontwerp snel inzichtelijk te krijgen, kunt u door S&W Consultancy een quickscan laten uitvoeren. Onze experts toetsen het gebouw op de zes voornaamste onderdelen van brandveiligheid in het Bouwbesluit:

Afdeling 2.2 Sterkte bij Brand
Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand
Afdeling 2.11 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook
Afdeling 2.12 Vluchtroutes
Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand
Afdeling 6.7 Bestrijden van brand

Bij de quickscan brandveiligheid wordt bepaald of uw ontwerp uitgevoerd dient te worden met een weerstand tegen bezwijken en wat de eventuele minimale bezwijktijd dient te bedragen.

Daarnaast wordt er een indicatie gemaakt van de te realiseren brandcompartimenten en eventuele verdere indeling van (sub)brandcompartimenten.

Voor de kritieke onderdelen van het gebouw wordt gekeken of deze voldoen aan de eisen voor branddoorslag en brandoverslag (wbdbo). Tevens stellen wij vast of uw ontwerp ten minste voldoet aan de maximale loopafstanden.

Aanvullend wordt er gekeken en of er een brandmeldinstallatie aanwezig dient te zijn plus eventuele (extra) voorzieningen voor het bestrijden van brand.

Meer informatie?

Naam *
Naam

S&W Consultancy

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen


T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl