contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Efectis

Projecten

Projecten van S&W Consultancy

Efectis

Sjoerd Bakx

 

Projectinformatie

 

Het nieuwe brandproevencentrum van Efectis Nederland is gerealiseerd in brandveilige prefab beton. Het gebouw is tot stand gekomen via een Design & Build opdracht. Het bedrijfspand heeft een oppervlakte van 3.306 m2 en bestaat uit een werkplaats, ovenruimte, kantoor en laboratoria.

Efectis is Europees leider in brandveiligheid, engineering, testen, inspectie en certificering. Zij zijn in staat vrijwel alle mogelijke brandproeven uit te voeren. Hercuton heeft de nieuwbouw van Efectis op basis van een Design & Build opdracht gerealiseerd. Binnen het gestelde budget en volgens alle gestelde eisen. Het pand is modern, representatief, maar bovenal veilig. Vertrouwen, open communicatie en nauwe samenwerking zijn de sleutelwoorden bij de realisatie geweest.

Integrale aanpak noodzakelijk
De afstemming tussen de verschillende disciplines beperkte zich niet tot het ontwerpmodel. Onder leiding van Hercuton werkten alle bij het project betrokken partijen intensief samen. Door het gebouw in 3D te ontwerpen, bracht Hercuton de raakvlakken tussen de verschillende disciplines in beeld. Zo werden het bouwkundige deel, de gebouwgebonden installaties en de procesgebonden installaties optimaal op elkaar afgestemd.

Vertrouwensband
Efectis heeft tijdens haar werkzaamheden te maken met enorme hoeveelheden rook. Tijdens het verbrandingsproces genereert de oven bijna  100.000 m3 af te zuigen verbrandingsgassen. De temperaturen kunnen daarbij oplopen tot zo´n 1200 graden! Om een dergelijk complex project als dit goed te kunnen realiseren is een integrale aanpak noodzakelijk. Vanuit haar ervaring met integraal bouwen weet Hercuton dat een onderlinge vertrouwensband tussen alle betrokken partijen van essentieel belang is. Alleen zo wordt efficiënt en effectief toegewerkt naar een hoogwaardig eindresultaat.

3D ontwerp toont raakvlakken
Hercuton heeft aan de hand van het Programma van Eisen een ontwerp gemaakt en samen met de opdrachtgever naar slimme en doordachte oplossingen gezocht. Veilige en schone werkomstandigheden in de werkplaats en de ovenruimte vormden een speerpunt hierbij. In hun vorige pand vonden verbranding en testen in dezelfde ruimte plaats.  Dat wilde Efectis in haar nieuwbouw niet meer. Daarnaast moest er volledig rookdicht gebouwd worden tussen de verschillende ruimtes. Dit is voor oplevering ook getest.

Brandweer is fan
Een enorme oven vormt letterlijk en figuurlijk het middelpunt van dit gebouw. Het heeft een thermisch vermogen van 12 Megawatt en verbruikspieken van 2.500 kubieke meter gas per uur. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van een gemiddelde vrijstaande woning in een heel jaar! Gelet op de activiteiten van Efectis hebben zij bewust gekozen voor beton. Een betonconstructie staat namelijk bekend als meest brandvertragend constructiemateriaal.

Projectnaam: Efectis Nederland
Locatie: Bleiswijk
Opdrachtgever: Efectis
Ontworpen door:Hercuton B.V.

Voor meer info: www.hercuton.nl

 

Werkzaamheden S&W Consultancy

  • Toetsing verblijfsgebieden/ verblijfsruimten en overige ruimten
  • Ventilatie berekening conform de NEN 1087 en de NPR 1088 (incl. ventilatieverloop)
  • Equivalente daglichttoetreding bepaling conform de NEN 2057
  • Energieprestatie berekening conform de NEN 7120
  • Rc berekeningen conform de NEN 1068 en de NPR 2068
  • Rapportage brandveiligheid
  • Rapportage brandveiligheid conform brandveiligheidsconcept beheersbaarheid van brand