contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Milieuprestatie berekening (GPR)

nieuwbouw-huis.jpg

Milieuprestatieberekening (MPG)

Sinds 1 januari 2013 is bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning een milieuprestatieberekening vereist. Hiermee wordt de MPG (MilieuPrestatieGebouw) berekend, met als doel om inzicht te krijgen in de milieubelasting van een gebouw, zodat deze in een vroeg stadium kan worden beperkt. Vooralsnog wordt er geen eis gesteld aan de uitkomst van deze berekening. Het resultaat dient meer als stimulans om bewuster duurzame materialen te kiezen in de conceptfase van het ontwerp.

Wanneer een milieuprestatieberekening?

Het Bouwbesluit vereist alleen een milieuprestatieberekening voor de nieuwbouw van een woonfunctie (woningen en woongebouwen) en een gebouw met uitsluitend kantoorfuncties (kantoorgebouwen) die, inclusief nevenfuncties, groter is dan 100 m2. De berekening dient te worden gemaakt volgens de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’. Hierbij worden de materiaalgebonden milieueffecten bepaald door levenscyclusanalyse (LCA) met behulp van de ‘Nationale Milieu Database’ van Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

GPR Bouwbesluit

Voor de milieuprestatieberekening maken wij gebruik van het rekenprogramma GPR Bouwbesluit.

De uitkomst van de berekening geeft het milieuprofiel van een gebouw weer aan de hand van een ‘schaduwprijs’ (MPG). Dit zijn de fictieve kosten die gemaakt moeten worden om negatieve milieueffecten ongedaan te maken, uitgedrukt in €/m2 BVO per jaar. Daarnaast volgt ook een GPR-score van 1 tot 10, die een indicatie geeft van de milieubelasting in relatieve termen.

De MPG-berekening is op basis van bepaalde producten en elementen waaruit het bouwwerk is opgebouwd: 

Wel meerekenen Niet meerekenen
Gevel-, vloer- en dakconstructies Materiaal (bijv. bekisting)
Draagconstructies Stoffering
Binnenwanden en -deuren Inventaris
CV-installatie, leidingen en ventilatiesysteem Waterkranen, douchekappen en gaskranen

GPR Gebouw

Buitenom alleen de materialen is er ook een uitgebreidere methode om de duurzaamheid van een gebouw te bepalen. Met het rekenprogramma GPR Gebouw worden alle duurzaamheidthema’s meegenomen. De rapportcijfers in GPR Gebouw tonen u in één oogopslag hoe uw ontwerp presteert op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Voor de module energie worden gegevens gebruikt van de vereiste energieprestatieberekening van uw gebouw. De MPG-berekening volgens GPR Bouwbesluit is vanaf versie 4.2 van GPR Gebouw geheel verwerkt in de module milieu. Het is ook mogelijk om een oudere versie aan te houden indien gewenst.

GPR Gebouw is, in tegenstelling tot GPR Bouwbesluit, naast nieuwbouw ook toe te passen op bestaande bouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. Voor beide berekeningen kunt u bij S&W Consultancy terecht.

Meer informatie?

Naam *
Naam

S&W CONSULTANCY

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen


T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl