contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Berekening geluidwering gevels

Akoestisch.jpg

Berekening geluidwering gevels

In het Bouwbesluit zijn de eisen terug te vinden die gesteld worden aan de karakteristieke geluidwering GA,k van een gevel. De karakteristieke geluidwering mag niet kleiner zijn dan het verschil tussen de geluidbelasting op de beschouwde gevel bepaald volgens de Wet geluidhinder en de grenswaarde voor het geluidniveau in het verblijfsgebied met een minimum van 20 dB. 
Onderstaande tabel geeft twee voorbeelden met eisen aan de karakteristieke geluidwering voor de gevel van een verblijfsgebied in een woning.

Geluidbron Vereiste Ga;kMinimale eis
weg- en railverkeerGeluidbelasting - 33 dB ≥ 20 dB
IndustrielawaaiGeluidbelasting - 35 dB ≥ 20 dB

Volgens het Bouwbesluit kan het toetsen van de GA,k alleen achteraf gebeuren door meting volgens NEN 5077. Er bestaan echter verschillende rekenmethoden waarmee in de ontwerpfase getoetst kan worden of er aan de eisen voldaan gaat worden. Deze rekenmethoden zijn beschreven in NEN-EN 12354-3, in NPR 5272 en in de GGG 97. 

Meer informatie?

Naam *
Naam


Geluid & Akoestiek:

OVERIGE DISCIPLINES:

Voor meer informatie:

S&W CONSULTANCY

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen

T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl