contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Geluidsberekening verbouw

Bouwhelp - FAQ

De -gratis- Helpdesk Bouwregelgeving is een open forum waar iedereen in de bouwbranche vragen kan stellen over o.a. het bouwbesluit. U aangeboden door S&W Consultancy, de specialist in bouwfysische berekeningen.

Geluidsberekening verbouw

Sjoerd Bakx

 

Vraag: Geluidsberekening verbouw
Naam: Robert Zwier, van bouwkundig ontwerp- en tekenbureau Koning BV (datum: 10-05-2012 16:30)

"Bestaande stolpboerderij (wonen) wordt gedeeltelijk verbouwd, voorgevel wordt vervangen. Oude situatie; steens muur met klampmuur. Nieuwe situatie;wordt nu half steens muur met luchtspouw en geïsoleerde voorzetwand Rc3,5 (regels 38x140 met 140mm steenwol+beplating en gips). Qua geluid zal de nieuwe opbouw een stuk beter isoleren dan het bestaande. Vraag; Mag gemeente een geluidsberekening verlangen? Artikel 3.5 (verbouw) geeft aan dat op het geheel vernieuwen, de nieuwbouwvoorschriften van toepassing zijn. Bedoelen zij 1 nieuwe gevel of alle gevels?"


Reactie van Frank Hammen  Bouwkundig adviseur

Reactie van Frank Hammen
Bouwkundig adviseur

"Het vervangen van de voorgevel valt onder “het gedeeltelijk veranderen van een bouwwerk” en valt daarmee onder het begrip verbouw.

In het Bouwbesluit 2012 is ook in afdeling 3.1 (geluidwering van buiten) is ook een speciaal verbouw artikel (3.5) opgenomen. Hierin is aangegeven:

"Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

Voor deze situatie komt het op het volgende neer:

De geluidwering van de nieuwe gevel moet ten minste gelijk zijn aan de bestaande situatie (volgens de laatst verkregen bouwvergunning). In het Bouwbesluit is voor wat betreft de geluidwering van de gevel geen minimale ondergrens opgenomen in de voorschriften voor bestaande bouw.

Als niet aannemelijk is dat in de nieuwe wordt voldaan aan het rechtens verkregen niveau, mag de gemeente om een berekening vragen waarin wordt getoetst of de geluidwering van de nieuwe gevel ten minste gelijk is aan de bestaande situatie (volgens de laatst verkregen bouwvergunning). En dergelijke berekening zouden wij voor u kunnen verzorgen.

In deze situatie lijkt het overigens wel aannemelijk dat wordt voldaan aan het rechtens verkregen niveau. Het is wellicht verstandig om contact op te nemen met de gemeente om te vragen wat ze precies aangetoond zouden willen zien, met daarbij de artikelen uit het Bouwbesluit."