contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

V&G en Bouwveiligheidsplan

Bouwhelp - FAQ

De -gratis- Helpdesk Bouwregelgeving is een open forum waar iedereen in de bouwbranche vragen kan stellen over o.a. het bouwbesluit. U aangeboden door S&W Consultancy, de specialist in bouwfysische berekeningen.

V&G en Bouwveiligheidsplan

Sjoerd Bakx

 

Vraag: V&G en Bouwveiligheidsplan
Naam: Bart (datum: 19-01-2012 11:17)

"Wat is het verschil tussen een V&G plan en een in het Bouwbesluit 2012 benoemde Bouwveiligheidsplan?"


Reactie van Jeroen Stephan  Directeur

Reactie van Jeroen Stephan
Directeur

"Een V&G plan gaat hoofdzakelijk over de manier waarop er wordt gewerkt vanuit ARBO-oogpunt en welke partijen bij het werk betrokken zijn. In het V&G plan staan dan ook de afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid die tussen de verschillende partijen zijn vastgelegd. Een V&G plan is niet vereist volgens het Bouwbesluit 2012, maar het opstellen van een V&G-plan is wel verplicht volgens artikel 2.27 van het Arbobesluit (afdeling bouwproces) als:

- de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of 

- met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Een bouwveiligheidsplan volgens artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 gaat meer in op de concrete inrichting van de bouwplaats en de gevolgen van die inrichting en het gebruik daarvan op de omgeving. De maatregelen hebben ten minste betrekking op:

  1. de afscheiding en afsluiting van het bouw- of sloopterrein;
  2. de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
  3. het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
  4. het waarborgen van de verkeersveiligheid;
  5. het voorkomen van vallende objecten, en
  6. de nadere voorwaarden als bedoeld in artikel 1.29 van het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag bepaalt van geval tot geval of er een bouw- of sloopveiligheidsplan nodig is. Indien voor het uitvoeren van de bouwactiviteit geen vergunning voor het bouwen respectievelijk voor de sloopactiviteit geen melding als bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is vereist is in ieder geval geen veiligheidsplan nodig.

Een V&G-plan is dus geen bouwveiligheidsplan!"