contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Daglichtberekening

Bouwhelp - FAQ

De -gratis- Helpdesk Bouwregelgeving is een open forum waar iedereen in de bouwbranche vragen kan stellen over o.a. het bouwbesluit. U aangeboden door S&W Consultancy, de specialist in bouwfysische berekeningen.

Daglichtberekening

Sjoerd Bakx

 

Vraag: Daglichtberekening
Naam: Sandra (datum: 19-01-2012 14:06)

"In een ontwerp van een woning heb ik een slaapkamer onder een hellend dak gerealiseerd. De vloeroppervlakte  van het verblijfsgebied (bij een hoogte van 2,6 m) is 15 m². Hoe groot moet het glasoppervlakte van een raam minimaal zijn om te voldoen aan het Bouwbesluit?"


Reactie van Tom Beekman  Bouwkundig adviseur

Reactie van Tom Beekman
Bouwkundig adviseur

"Volgens Bouwbesluit 2012 artikel 3.75 lid 1 moet een verblijfsgebied een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte hebben van ten minste 10% van de vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied. Voor de slaapkamer betekent dit ten minste 10 % x 15 m² = 1,5 m² equivalente daglichtoppervlakte.

Om een ruimte daadwerkelijk als verblijfsruimte van een woonfunctie aan te mogen merken zal in elk geval ten minste 0,50 m² equivalente daglichttoetreding in die ruimte binnen moeten komen.

In NEN 2057 is een methode opgenomen voor de bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte. In deze bepalingsmethode wordt onder andere rekening gehouden met eventuele belemmeringen en overstekken die in een situatie voor kunnen komen. Ook zijn in NEN 2057 onder andere rekenregels opgenomen hoe rekenkundig omgegaan dient te worden met dakramen en dakkapellen.

Er zal in elk geval rekening gehouden moeten worden met dat de equivalente daglichttoetreding in m² van een raam minder is dan de glasoppervlakte van dat raam in m².

Als u de tekening van de situatie in een e-mail naar ons kantoor kunt sturen, kan één van onze medewerkers met u meekijken."