contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Geluidseisen

Bouwhelp - FAQ

De -gratis- Helpdesk Bouwregelgeving is een open forum waar iedereen in de bouwbranche vragen kan stellen over o.a. het bouwbesluit. U aangeboden door S&W Consultancy, de specialist in bouwfysische berekeningen.

Geluidseisen

Sam Janzen

 

Vraag: Geluidseisen
Naam: Fred Tol, van Buijs Gipsblok wanden (datum: 09-01-2012 09:51)

"Hallo,

Waar kan ik de geluidseisen tussen verblijfsruimtes en toilet vinden?"


Reactie van Thierry Wattel  Bouwkundig adviseur

Reactie van Thierry Wattel
Bouwkundig adviseur

"In afdeling 3.2 van het Bouwbesluit 2012 zijn de nieuwbouweisen opgenomen voor de bescherming tegen geluid van installaties. In deze afdeling wordt onderscheid gemaakt in de volgende situaties:

- Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB (BB 2012 art. 3.8);

- Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB (BB 2012 art. 3.9 lid 1);

- Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van dezelfde gebruiksfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB (woonfunctie) of ten hoogste 35 dB (bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en onderwijsfunctie).

Wat hierbij opvalt is dat binnen dezelfde gebruiksfunctie (woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en onderwijsfunctie) geen eisen worden gesteld aan het geluid dat wordt veroorzaakt door een toilet met waterspoeling, een kraan, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift."