contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

EPC eisen opnieuw aangescherpt

De energieprestatiecoëfficient van bijna alle gebruiksfuncties waarvoor een EPC eis geldt, worden per 1 januari 2015 aangescherpt. Het gaat grofweg om een halvering van de EPC eis vergeleken met het niveau van 2007.

Met deze wijziging wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de doelstellingen van artikel 9 van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD). Op basis van dit artikel moeten uiterlijk 31 december 2020 alle nieuwe gebouwen “bijna-energieneutraal” zijn. Voor zover het nieuwe gebouwen betreft waarin overheidsinstanties zijn gehuisvest is deze datum 31 december 2018.

Een “bijna energieneutraal gebouw” is een gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten (EPBD artikel 2, lid 2).

Deze aanscherping van de EPC is een belangrijke en onontkoombare tussenstap om deze doelstelling van de richtlijn te bereiken. In onderstaande tabel ziet u een compleet overzicht van alle gebruiksfuncties met de nieuwe EPC-eis.

<
GebruiksfunctieEPC eis
1-1-2007
EPC eis
huidig
EPC eis
1-1-2015
Woonfunctie
Woonwagen1,31,31,3
Andere woonfunctie 0,80,60,4
Bijeenkomstfunctie2,22,01,1
Celfunctie1,91,81,0
Gezondheidszorgfunctie
met bedgebied3,62,61,8
andere gezondheidszorgfunctie1,51,00,8
Industriefunctie---
Kantoorfunctie1,51,10,8
Logiesfunctie
in een logiesgebouw1,91,81,0
andere logiesfunctie1,41,41,4
Onderwijsfunctie1,41,30,7
Sportfunctie1,81,80,9
Winkelfunctie3,42,61,7
Overige gebruiksfunctie---
Bouwwerk geen gebouw zijnde - --

Wilt u weten welke opties mogelijk zijn om aan de verlaging te voldoen? Wij zijn u graag van dienst!