contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Energieprestatie-berekeningen

EnergiePrestatie-Berekening

Het Bouwbesluit eist dat een nieuw te bouwen gebouw energiezuinig is. Deze energiezuinigheid dient aangetoond te worden met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Dit is een getal waarin alle mogelijke factoren zijn verwerkt die van invloed zijn op het energiegebruik van een gebouw, zoals verwarming, warmtapwater, ventilatie, koeling en verlichting.

Om de EPC van uw ontwerp te bepalen, zult u een energieprestatieberekening (EPC-berekening) moeten maken. Ook deze kunt u uit handen geven aan S&W Consultancy.

Per 1 juli 2012 dient de energieprestatiecoëfficiënt van woningen en utiliteitsgebouwen te worden berekend met behulp van de bepalingsmethode volgens NEN 7120.

Het Bouwbesluit kent diverse gebruiksfuncties waarvoor elk een minimum-eis wordt gesteld aan de EPC:

Overzicht EPC eisen (per 1-1-2015)

woonwagen 1,30
andere woonfunctie 0,40
bijeenkomstfunctie 1,10
celfunctie 1,00
gezondheidszorgfunctie met bedgebied 1,80
gezondheidszorgfunctie overig 0,80
kantoorfunctie 0,80
logiesfunctie in een logiesgebouw 1,00
andere logiesfunctie 1,40
onderwijsfunctie 0,70
sportfunctie 0,90
winkelfunctie 1,70

Wel of geen EPC-berekening vereist?

Mogelijkheden om aan een EnergieprestatieCoëfficiënt van 0,40 te voldoen

MEER INFORMATIE?

Naam *
Naam

S&W CONSULTANCY

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen


T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl