contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Energie-Index

nieuwbouw-huis.jpg

Energie-Index (EI)

Sinds 1 januari 2008 dient bij het verhuren en verkopen van woningen in Nederland een Energielabel aan de nieuwe gebruiker te worden overhandigd. Door het toepassen van Energielabels wil de overheid dat mensen bewust worden van de energiezuinigheid van woningen. Het label dient tevens als motivatie voor het beter isoleren van woningen, waarmee het verstoken van gas en dus CO2-uitstoot kan worden verminderd.

Energielabel en Energie-Index

Vóór 1 januari 2015 werd de energiezuinigheid van een woning aangetoond met een Energieprestatiecertificaat. Hierop stonden de letters A++ (zuinig) tot en met G (onzuinig), de zogeheten energielabels.

Vanaf 1 januari 2015 is de Energieprestatiecertificaat komen te vervallen en is deze vervangen door het Energie-Index rapport. De Energie-Index drukt de energiezuinigheid van een woning niet meer uit in een letter, maar in een getal dat wordt berekend conform het Nader Voorschrift, een aanvulling op de NEN 7120.

Waar het definitief energielabel is gebaseerd op 10 kenmerken van de woning en slechts een globale indruk geeft van de energiezuinigheid, is de Energie-Index gebaseerd op maar liefst 150 kenmerken van de woning. De energiezuinigheid wordt hiermee dan ook gedetailleerder in beeld gebracht, evenals de energiebesparende maatregelen. De Energie-Index is daarnaast gelijk ook de indicator voor het energielabel. 

Huurpunten

Hoe lager de Energie-Index, hoe beter de energiezuinigheid. Sinds 1 januari 2015 kunnen voor een lage Energie-Index daarom extra huurpunten worden verkregen, waardoor de maximale huurprijs van een sociale-huurwoning omhoog kan. 

Subsidies

Vanaf 2015 speelt de Energie-Index ook een grote rol wanneer u in aanmerking wil komen voor subsidies.  Zo dienen woningcorporaties en verhuurders een Energie-Index rapport te kunnen aantonen bij de:

- Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP): subsidie voor verhuurders om het energielabel van woningen onder de
  liberalisatiegrens te verbeteren.
- Fonds energiebesparing huursector (FEH): lening voor verhuurders om het energielabel van woningen onder en boven de
  liberalisatiegrens te verbeteren.

Particuliere woningeigenaren, die bijvoorbeeld een groene hypotheek willen afsluiten, hebben eveneens baat bij het opstellen van een Energie-Index rapport.

Aanvragen berekening Energie-Index

Wilt u een Energie-Index rapport van uw woning(en) laten opstellen, dan kan S&W Consultancy u van dienst zijn. Onze erkende energie-adviseur controleert de woning(en) op circa 150 kenmerken, waarna de Energie-index kan worden berekend. Naast het rapport krijgt u tevens het definitieve energielabel, welke u dient te kunnen aantonen bij de woningoverdracht.

De Energie-Index geldt voor nieuwbouwwoningen en bij woningverbetering (met isolatiemaatregelen) van na 1 januari 2015. Energielabels van vóór 1 januari 2015 zijn 10 jaar geldig. Gaat u dus voor een woning van vóór 1 januari 2005 woningverbetering toepassen, dan dient een Energie-Index te worden berekend. 

 

Meer informatie?

Naam *
Naam

S&W CONSULTANCY

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen


T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl