contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Daglichtberekeningen (NEN 2057)

Daglichtberekening NEN 2057

Naast verse lucht is ook daglicht essentieel voor een gezond leefmilieu in een gebouw. Om deze reden zijn er in het Bouwbesluit 2012 eisen gesteld met betrekking tot de daglichttoetreding van verblijfsruimten en verblijfsgebieden. Om te bepalen of een ruimte voldoende daglicht binnen krijgt, zal de equivalente daglichtoppervlakte (Ae) moeten worden berekend volgens NEN 2057:2011.

BELEMMERINGEN EN OVERSTEKKEN

De mate van daglichttoetreding in een ruimte is afhankelijk van tegenover en naastgelegen belemmeringen (hoek α) en bovengelegen overstekken (hoek ß). Per verblijfsgebied bepalen wij het aanwezige glasoppervlak en de bijhorende belemmeringshoeken. Aan de hand van beide hoeken kan een belemmeringsfactor worden bepaald dat moet worden toegepast op het aanwezige glasoppervlak. Het is dus mogelijk dat een grote glaspui vanwege een diepe overstek en hoge zijbelemmeringen toch niet voldoende equivalente daglichtoppervlakte heeft.

NEN 2057:2011 heeft enkele wijzigingen t.o.v. de verouderde NEN 2057:

  • Het projectievlak wordt gemeten aan de binnenzijde van de gevel (was buitenzijde)
  • De minimale aan te houden belemmeringshoek α is 20° (was 25°)
  • Bij de bepaling van hoek α voor belemmeringen moet er ingedeeld worden in 10 sectoren van 10°
  • Bij de bepaling van hoek ß voor overstekken moet er ingedeeld worden in 8 sectoren van 15°

S&W Consultancy is gespecialiseerd in daglichtlichtberekeningen voor woning- en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als verbouw. 

 Meer informatie?

Naam *
Naam

S&W CONSULTANCY

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen


T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl