contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Brandoverslag

13830883_m.jpg

Brandoverslagberekeningen

Mocht er brand ontstaan in een gebouw, dan is het belangrijk dat uitbreiding naar naast-, boven- en tegenovergelegen ruimten wordt voorkomen. (Sub)brandcompartimenten dienen daarom een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) te bezitten. Er kan op 2 manieren aangetoond worden dat er aan de wbdbo-eisen uit het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan:

  • Door het toepassen van brandwerende materialen (bijv. brandwerend glas)
  • Door het uitvoeren van een brandoverslagberekening.

Met een brandoverslagberekening conform NEN 6068 kan bepaald worden of er daadwerkelijk brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn, of dat er ook zonder speciale maatregelen aan de gestelde wbdbo-eis (30 of 60 minuten) wordt voldaan.

S&W Consultancy kan ook deze berekening geheel voor u verzorgen! Middels een rekenprogramma worden de maatgevende ruimten van uw gebouw in 3D gemodelleerd. Door brand in diverse (sub)brandcompartimenten te simuleren, kan exact worden bepaald of er kans is op brandoverslag.

 

MEER INFORMATIE?

Naam *
Naam

S&W Consultancy

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen


T: (0118) - 442270
F: (0118) - 415883
E: info@s-w.nl