contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Bouwbesluit-berekeningen

Bouwbesluit.jpeg

Bouwbesluit-berekeningen

Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning dient u, middels berekeningen, aan te tonen dat uw ontwerp voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. S&W Consultancy maakt het u gemakkelijker door deze Bouwbesluitberekeningen voor u uit te voeren.

Service, flexibiliteit en snelheid kenmerken daarbij ons bureau. Na ontvangst van de stukken maken wij doorgaans dezelfde dag nog een offerte. Wilt u op korte termijn de berekeningen aangevoerd krijgen, dan is dit in veel gevallen ook mogelijk.

S&W Consultancy verzorgt berekeningen voor onder andere architecten, projectontwikkelaars en aannemingsbedrijven. Met ruim 20 jaar ervaring en meer dan 700 projecten per jaar bent u verzekerd van de juiste kennis en expertise!

 

RECHTENS VERKREGEN NIVEAU

Bij verbouw wordt er in het Bouwbesluit voor de eisen veelal verwezen naar het ‘rechtens verkregen niveau’ of RVN. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat de nieuwe situatie slechts moet voldoen aan de eisen voor bestaande bouw. Bij het rechtens verkregen niveau komt echter meer kijken.

Simpel gezegd mag in de nieuwe situatie het kwaliteitsniveau niet slechter worden, tenzij deze in de bestaande situatie al hoger lag dan de nieuwbouw-eisen voor de nieuwe gebruiksfunctie. In dat geval mag er worden teruggevallen naar deze nieuwbouw-eisen. Daarnaast moet er ten minste worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw voor de nieuwe gebruiksfunctie. Ligt het bestaande kwaliteitsniveau tussen de eisen voor bestaande bouw en de nieuwbouw-eisen, dan moet deze ten minste worden gehandhaafd. Een duidelijker overzicht vindt u in de onderstaande schema.

Het rechtens verkregen niveau geldt o.a. voor afmetingen van ruimten, daglichttoetreding en ventilatie. Bij ventilatie mogen in het geval van geen aanwezige ventilatieroosters, de bestaande te openen ramen en deuren als ventilatievoorziening worden aangemerkt.

Het komt erop neer dat bij verbouw eerst de bestaande situatie wordt getoetst en vervolgens de nieuwe situatie. Ook bij dit soort ingewikkelde en tijdrovende kwesties is S&W Consultancy u graag van dienst!

WOONFUNCTIE VOOR PARTICULIER EIGENDOM

Sinds 1 juli 2015 kent het Bouwbesluit een nieuwe gebruiksfunctie: Woonfunctie voor particulier eigendom. Artikel 1.12a geeft enkele uitzonderingen voor deze woonfunctie. Zo zijn de eisen uit de onderstaande afdelingen komen te vervallen:

 • Afdeling 4.3 Badruimte
 • Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid
 • Afdeling 4.5 Buitenberging
 • Afdeling 4.6 Buitenruimte

Daarnaast is ook artikel 6.10 met de eisen m.b.t. de energie-aansluitingen vervallen, tenzij er een aansluitplicht is zoals bedoeld in artikel 9.2 lid 10.

Voor de onderstaande onderdelen zijn de eisen verlaagd tot het niveau bestaande bouw:

 • Afdeling 2.3 Afscheidingen vloer, trap en hellingbaan
 • Afdeling 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen
 • Afdeling 2.5 Trap
 • Afdeling 2.6 Hellingbaan
 • Afdeling 3.11 Daglicht
 • Afdeling 4.1 Verblijfsgebieden en verblijfsruimten
 • Afdeling 4.2 Toiletruimte
 • Afdeling 4.7 Opstelplaatsen

Wanneer een woning wordt gebouwd in opdracht van een particulier, kunnen bovengenoemde uitzonderingen dus zeer van pas komen, met name bij de eisen voor daglicht, oppervlakten en vrije hoogte. Zo is de eis voor een vrije breedte van 1.80 m niet meer van toepassing en mag de vrije hoogte worden verlaagd van 2.60 naar 2.10 m. Hierdoor blijft er meer verblijfsruimte en dus verblijfsgebied over. Vooral bij smalle dakkapellen is dit nuttig. Mocht er alsnog niet genoeg verblijfsgebied aanwezig zijn in de woning, dan hoeft er niet te worden voldaan aan de 55%-eis.

Voor wat betreft de daglichttoetreding geldt dat een verblijfsgebied slechts minimaal 0.5 m2 aan equivalente daglichtoppervlakte moet hebben, ongeacht de gebruiksoppervlakte van de ruimte. Hiermee zullen grote ruimten met weinig glasoppervlak toch kunnen voldoen aan de daglicht-eisen. Bij S&W Consultancy toetsen wij in eerste instantie altijd aan de nieuwbouw-eisen. Mocht er een onderdeel niet voldoen aan het Bouwbesluit, dan zullen wij in overleg terugvallen op de uitzondering voor particulier eigendom.

MEER INFORMATIE?

Ringo Kranenburg   < ringo@s-w.nl >

Ringo Kranenburg 

<ringo@s-w.nl>

Tom Beekman  &lt; tom@s-w.nl &gt;

Tom Beekman

<tom@s-w.nl>

Naam *
Naam

S&W Consultancy

Gildeweg 39a
Postbus 5185
4380KD Vlissingen

T: (0118) - 442270
E: info@s-w.nl