contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Het hoe en wat van de Wet Kwaliteitsborging

blogs

Het hoe en wat van de Wet Kwaliteitsborging

Jeroen Stephan

De Wet Kwaliteitsborging werd op 14 mei jongstleden door de Eerste Kamer aangenomen en wordt daarmee per 1 januari 2021 van kracht. De bedoeling van de wet is dat de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht wordt verbeterd door de inschakeling van private kwaliteitsborgers. Ook is in de wet geregeld dat de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid wordt.

Dit zijn de verbeteringen

Uiteindelijk moet de nieuwe wet op drie verschillende onderdelen tot verbeteringen leiden. Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Om dit te controleren, wordt een stelsel opgesteld voor toetsing van de meest relevante aspecten van het eindproduct. Dit gebeurt door een onafhankelijke marktpartij. De verklaring die deze kwaliteitsborger opstelt, zal bij oplevering van het pand voorwaarde zijn voor ingebruikname. Ook wordt een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek doorgevoerd.

Pilotprojecten

Zoals gezegd wordt de nieuwe wet op 1 januari 2021 van kracht. Tot die tijd wordt pilotprojecten gedaan om te beoordelen of het stelsel goed werkt en de kosten niet te hoog oplopen. Ongeveer 10 procent van de eenvoudigere bouwprojecten zal dienen als pilotproject. Aan de hand van de bevindingen kan de minister besluiten de wet, of bepaalde onderdelen daarvan, niet in te laten gaan. Mochten de ervaringen echter overwegend positief zijn, dan wordt de wet van kracht op 1 januari 2021 en zal op dat moment alleen gelden voor eenvoudige bouwprojecten. Pas op een later moment wordt beslist of de wet ook voor meer complexe bouwprojecten gaat gelden. De uitbreiding van de aansprakelijkheid geldt echter wel direct vanaf 1 januari 2021 voor alle gevolgklassen.

Wat wij doen

Het spreekt voor zich dat er nogal wat komt kijken bij zo'n nieuwe wet. S&W Consultancy praat u desgewenst bij of kan de informatie verstrekken die u nodig heeft. Samen met zusteronderneming Bouwplantoetsers Nederland heeft S&W Consultancy al ruime ervaring opgedaan met pilotprojecten in de gevolgklassen 1, 2 en 3.