contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Bent u klaar voor de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie?

blogs

Bent u klaar voor de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie?

Joël Bosch

Er komen nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw aan, ter vervanging van de EPC (energieprestatiecoëfficiënt). In plaats van de EPC komt er een nieuwe bepalingsmethode, de NTA 8800, die moet voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). De eerste versie van de methode werd in januari 2018 afgerond en vormde de basis voor een kostenoptimaliteitsonderzoek in 2018 naar de definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG).

Waarom?

Maar waarom komt er een nieuwe methode? Over het algemeen wordt de huidige bepaling van de EPC en de Energie-Index gezien als complex, niet transparant en niet aansluitend bij de behoefte van de consument. De nieuwe methode sluit aan bij de EPBD en is bruikbaar is voor het bepalen van de energieprestatie, in verband met toetsing aan wettelijke eisen. Daarnaast zijn de administratieve lasten acceptabel ten opzichte van de doelen en is er aandacht voor de continuïteit van de labelklassen A tot en met G. Het allerbelangrijkste is echter dat er één norm komt. Nu is er nog de NEN 7120 voor de bepalingsmethode energieprestatie voor nieuwbouw, de NVN 7125 voor de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau, de Energie-index voor de bepaling van de energieprestatie en energielabeling van bestaande bouw én het vereenvoudigde energielabel voor woningeigenaren. Straks is er alleen nog de NTA 8800.

Details

Kortom: NTA 8800 is bedoeld om de energieprestatie van nieuwbouw uit te rekenen, zodat kan worden getoetst of aan de BENG-eisen wordt voldaan. Met NTA 8800 kan ook de energieprestatie van bestaande gebouwen worden bepaald, bijvoorbeeld voor het bepalen van het energielabel of de Energie-index. Noviteit is dat in de NTA 8800 gewerkt wordt met een praktijkrendementscorrectiefactor. Deze factor geeft aan wat het verschil is tussen de prestatie van de techniek in een laboratoriumopstelling en in de praktijk. En energiemaatregelen die minder dan 2 procent invloed hebben op het eindresultaat, worden niet in de bepalingsmethode opgenomen. NTA 8800 is uitsluitend gericht is op gebouwgebonden maatregelen en niet bedoeld om het werkelijke energiegebruik in te schatten.

Wanneer de nieuwe methode van kracht wordt, is op dit moment nog niet duidelijk. Maar goed voorbereid is het halve werk.