contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Als geluid lawaai wordt

blogs

Als geluid lawaai wordt

Joël Bosch

Op zich is geluid niet heel erg, er is immers altijd wel enig geluid om ons heen. Maar geluid wordt lawaai op het moment dat het als overlast wordt ervaren. Om ons daartegen te beschermen, zijn in het Bouwbesluit regels opgenomen voor de geluidsisolatie van gebouwen bij nieuwbouw en renovatie.

Ontwerp

In het geval van nieuwbouwprojecten is het zaak om al in het ontwerpfase aandacht te besteden aan geluidsisolatie. Bij verbouw of renovatie zijn er vaak veel minder en minder duidelijke eisen wat betreft geluidsisolatie. Het is zaak om het reeds aanwezige kwaliteitsniveau in kaart te brengen door metingen uit te voeren.

Meten is weten

Hoe goed een gebouw geïsoleerd moet worden, hangt uiteraard af van de hoeveelheid geluid die op het gebouw afkomt. Voor nieuwbouw of renovatie van gebouwen langs wegen of spoorwegen bijvoorbeeld is het daarom belangrijk om te meten hoe goed het gebouw het geluid tegenhoudt. Aan de hand van een rekenmodel kan op deze manier de benodigde isolatie worden vastgesteld en kan het ontwerp mede daarop worden aangepast.

Slechte akoestiek

Maar geluid komt niet alleen van buiten. Ook binnen het gebouw kunnen er bronnen zijn die te veel geluid produceren. Denk aan allerlei technische installaties, riolering en waterleiding en uiteraard de buren. De technische installaties moeten aan gestelde normen voldoen. Voor overlast van de buren wil een gesprek wel eens helpen. Er kan ook sprake zijn van een onaangename akoestiek, vooral nagalm. Trappenhuizen en gangen zijn hiervoor een bekend voorbeeld. Geluidsabsorberende materialen kunnen helpen om de slechte akoestiek en daarmee de ervaren overlast te verminderen.

Geluidsbelasting

Van meten van de geluidsbelasting is sprake bijvoorbeeld bij fabrieken. Het gaat hier om de bepaling van blootstelling aan geluid op de werkplek. Belangrijk is dan om te bepalen wat het aantal werknemers is en hoe lang zij aan welk geluid worden blootgesteld. Bij het meten van de geluidsbelasting worden geluidgegevens van bronnen (zoals machines of installaties) en eigenschappen van de ruimte samengevoegd in een rekenmodel en daarna getoetst aan de normen. Het meten, onderzoek én vinden van de beste oplossingen is gespecialiseerd werk.

Meten, adviseren, informeren

S&W Consultancy kan allerlei akoestische metingen uitvoeren en adviseren over de te gebruiken isolatie, om zo minstens te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden!