contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Nieuwbouw zonder aardgasaansluiting: de stand van zaken

blogs

Nieuwbouw zonder aardgasaansluiting: de stand van zaken

Jeroen Stephan

De Wet Voortgang Energietransitie (VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. En het kabinet heeft haast met de plannen. Nieuwbouwwoningen, waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt ingediend, kunnen niet meer rekenen op een aansluiting op het aardgasnet. Te veel haast, vinden belangenorganisaties in de bouw. Zij stelden voor om enkele maanden extra de tijd te nemen om de transitie zorgvuldig voor te bereiden en door te voeren in de bouwplannen. De overhaaste invoering zou leiden tot extra kosten en vertraging in de bouwproductie.

Handreiking

Het kabinet ziet echter niet in dat de invoering te snel is. Toch is er een kleine handreiking gedaan. Om vertraging van de woningbouwproductie te voorkomen heeft minister Wiebes een uitzonderingsreglement opgesteld: de wet bevat de mogelijkheid om tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019 op lokaal niveau af te zien van het verbod. Een gemeentebestuur kan dit reglement op verschillende manier inzetten.

Uitzonderingen

Duidelijk is wel dat een gemeentebestuur aan de hand van 'zwaarwegende redenen' moet motiveren dat het in het algemeen belang is om wijken of gebieden toch op het gasnet aan te sluiten. Mocht het verbod tot vertraging van een bouwproject leiden, heeft de gemeente de mogelijkheid om vrijstelling te geven. Die vlieger gaat ook op als de financiële of technische haalbaarheid van een bouwplan in het geding komt. Let wel: een advies van een welstandscommissie kan geen wettelijke belemmering vormen voor aardgasvrij bouwen.