contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Bbl in plaats van Bouwbesluit, deel 2

blogs

Bbl in plaats van Bouwbesluit, deel 2

Jeroen Stephan

Het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) werd eind augustus 2018 gepresenteerd als de opvolger van het Bouwbesluit 2012. In het Bbl staan vooral regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving en het geeft duidelijkheid over bouwvoorschriften die binnenkort gelden voor nieuwe en bestaande gebouwen. Het is nog niet precies bekend wanneer deze nieuwe regels van kracht worden. Dat zal uiterlijk zijn bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021.

Zelfsluitende deuren

In onze vorige blog hebben we al een aantal belangrijke punten genoemd die met het Bbl veranderen. Maar er is meer. Bijvoorbeeld de regel omtrent 'Zelfsluitende deuren ‘portiekflatsituatie’'. Dit wil zeggen dat voordeuren van nieuw te bouwen woningen die voldoen aan het criterium 'portiekflatsituaties', zelfsluitende moeten worden uitgevoerd. Nieuw is deze regel niet: het was ook al opgenomen in de Regeling Bouwbesluit en werd mede daarom nogal eens over het hoofd gezien.

Gebruiksmelding/gebruiksvergunning

Belangrijk is ook dat de gebruiksvergunning (‘vergunning activiteit brandveilig gebruik’) met de invoering van het Bbl vervalt. Er zijn straks alleen nog ‘gebruiksmeldingsplichtige’ gebouwen. Voor kantoor- en industriefuncties wordt een grens van 150 personen aangehouden. Woonfuncties voor zorg worden gebruiksmeldingsplichtig, dat waren zij voorheen niet.

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

In deel 1 van deze blog hadden we het al uitgebreid over de WBDDO en rookdoorslag, maar er is meer nieuws als het gaat om brandveiligheid. Zo wordt bij brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties niet meer direct verwezen naar de NEN 2654, maar wordt in het nieuwe Besluit nog maar eens in de drie jaar adequaat onderhoud voorgeschreven. Bij logies zonder 24-uurs bewaking moet bij een brandalarm direct het ontruimingssignaal in het gehele gebouw worden geactiveerd. Dit voorschrift was voorheen wel terug te vinden in de Regeling Bouwbesluit, maar is nu dus duidelijker vastgelegd.

Ontruiming bij brand/ontruimingsplan

Allerlei zaken rondom ontruimingen en ontruimingsplannen stonden al in het Bouwbesluit, maar zijn nu uitvoeriger beschreven. Bij een logiesfunctie met 24-uurs bewaking, moet volgens het nieuwe Bbl een functionaris aanwezig zijn op het eigen perceel, op een afstand van maximaal 100 meter van de toegang van het logiesgebouw.

Belangrijke wijzingen in het Bbl, die weliswaar nog niet geactiveerd is, maar wel goed om nu al rekening mee te houden. Meer weten? Informeer geheel vrijblijvend!