contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Bbl in plaats van Bouwbesluit, deel 1

blogs

Bbl in plaats van Bouwbesluit, deel 1

Jeroen Stephan

Met de publicatie in het Staatsblad, eind augustus, werd het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking gesteld. Het gaat hier om een Koninklijk Besluit van 3 juli 2018 en betreft de regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving. Daarmee is het Bbl de opvolger van het Bouwbesluit 2012 en geeft duidelijkheid over de bouwvoorschriften die binnenkort gelden voor nieuwe en bestaande gebouwen. De precieze datum van invoering van het Bbl wordt via een Koninklijk Besluit geregeld en zal uiterlijk gebeuren bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021.

Maar wat verandert er?

We gaan in vogelvlucht door het nieuwe besluit. Het niveau 'bestaande bouw' bijvoorbeeld krijgt in het Bbl een meer prominente rol. Op zich logisch: het grootste deel van onze gebouwen valt immers binnen dit niveau. Voorschriften voor brandbeveiligingsinstallaties voor bestaande bouw worden apart omschreven. Overigens is het niet zo dat het gebouw veilig is als het aan de minimale eisen van het niveau voldoet.

WBDBO

Voor de Weerstand tegen Brand- Doorslag en Brand-Overslag (WBDBO) is de nieuwe eis dat de aanvragen c.q. bouwer zelf minimaal de helft van de WBDBO voor zijn rekening neemt. De consequenties zijn dat niet meer alleen 'van buiten naar binnen' mag worden gerekend. In veel gevallen zullen de eisen ten aanzien van de gebouwconstructie zwaarder worden.

“Weerstand tegen rookdoorgang"

Voor de term 'weerstand tegen rookdoorgang' geldt dat deze in het nieuwe besluit terug is bij niveau nieuwbouw. Deze eis van toepassing op scheidingsconstructies tussen brand en subcompartimenten. Bepalingen als NEN 6075 stellen dat openingen als brandkleppen en roosters bij rookontwikkeling zelfsluitend moeten worden uitgevoerd. In het nieuwe besluit wordt de weerstandseis tegen rookdoorgang verder aangescherpt en er wordt een verschil gemaakt tussen koude rook (SA) en warme rook (S200). In de nieuwbouwartikelen wordt aangegeven welke eis geldt.

Vluchten

De Regeling Bouwbesluit maakte al melding van de opvang en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes en deze regel is nu opgenomen in de voorschriften voor nieuwbouw. Voor bestaande bouw geldt dat deze regel achterwege is gebleven.

In onze volgende blog gaan we verder in op de belangrijkste wijzigingen!