contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Wkb: terug bij af

blogs

Wkb: terug bij af

Jeroen Stephan

Vol verbazing hebben we begin juli gekeken naar de behandeling van de wet Kwaliteitsborging in de Eerste Kamer gekeken. Met een teleurstellend resultaat, want de nieuwe wet wordt niet algemeen gesteund en wordt uitgesteld tot in ieder geval 2019.

Focus verschuift

Het aanvankelijke advies van de commissie Dekker stamt uit 2008, bijna tien jaar geleden dus. Al met al wordt er jarenlang gewerkt aan het wetsvoorstel. De bedoeling is dat de focus in de bouw van het vooraf krijgen van een bouwvergunning, verschuift naar het tijdens en achteraf kunnen aantonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit van 2012 en eventuele andere kwaliteitseisen. Zo worden risico's tijdens het ontwerp en de uitvoering goed geïnventariseerd en gemanaged. De controle gebeurt niet door de gemeente, maar door een private kwaliteitsborger die een speciale beoordelingmethodiek hanteert.

Omdenken!

Het is lastig voor te stellen wie tegen een dergelijk wetsvoorstel zou kunnen zijn. Behalve uiteraard de gemeenten; zij zien een deel van hun werk en inkomsten verdwijnen. Opvallend is dat we als Bouwplantoetsers Nederland betrokken waren bij pilotprojecten en ondervonden dat we het systeem volgens de pilot prima werkte. Omdat we precies weten hoe de bouw werkt en projecten in elkaar steken, kunnen we intensiever controleren. Ook bijvoorbeeld op de financiële aspecten. Met als resultaat een hogere kwaliteit. Jammer dat deze kans wordt gemist.

Stappen zetten

Het gaat te ver om te denken dat de nieuwe wet alle problemen zou oplossen. Maar het zou in ieder geval een stap zijn. En een teken dat de politiek daadkrachtig is, stappen zet en beslissingen neemt.