contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Brandveiligheid serieus nemen

blogs

Brandveiligheid serieus nemen

Jeroen Stephan

De verschrikkelijke brand in de Grenfell Tower in Londen hebben we nog vers in het geheugen. Al snel werd duidelijk dat de brandveiligheidsvoorschriften voor dit gebouw niet waren nageleefd, met desastreuze gevolgen. In Nederland hanteren we de WBDBO-eis in het Bouwbesluit, waarbij de afkorting staat voor Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag. Doorslag betekent uitbreiding van brand van de ene ruimte naar de andere ruimte via inpandige scheidingscontructies. Van overslag is sprake als die uitbreiding via de buitenlucht gebeurt. Voor beide situaties gelden NEN-bepalingen.

Wat zegt het Bouwbesluit?

Het Bouwbesluit stelt dat er moet worden voldaan aan een WBDBO-eis van 20, 30 of 60 minuten. Om deze eis in te vullen bestaan twee oplossingen. Allereerst door brandwerendheid te realiseren aan de gevel of het dak. Ten tweede door het uitvoeren van een berekening volgens de NEN 6068. Op deze manier kunt u beoordelen of brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn of dat de aanwezige afstand tussen de gevel- en/of dakopeningen voldoende is. Zo’n berekening kan dus een goed idee zijn, omdat kan blijken dat dure, brandwerende maatregelen niet nodig zijn. Andersom geldt dat we aan de hand van de berekeningen precies kunnen aangeven welke opties er zijn om alsnog aan de norm te voldoen. En wat ze kosten.

Serieus nemen

Met brand niet valt te spotten. Brandveiligheid voor gebouwen is een zeer serieuze zaak en met de normen volgens het Bouwbesluit is die zaak goed te analyseren en in kaart te brengen.
 
Wilt u meer weten over de WBDBO-eis en de berekeningen, neem dan contact met ons op.