contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Alleen metingen tonen kwaliteitsniveau van gebouw aan

blogs

Alleen metingen tonen kwaliteitsniveau van gebouw aan

Jeroen Stephan

Voor nieuwbouw en verbouw gelden steeds strengere kwaliteitseisen. Alleen door het uitvoeren van metingen kan het kwaliteitsniveau van een gebouw worden aangetoond. 

In het ontwerpproces worden oplossingen voor kwaliteitseisen al op papier uitgewerkt, maar steeds vaker wordt om metingen gevraagd om aan te tonen dat het vereiste kwaliteitsniveau is behaald.

Geluidsmetingen
 
Om aan te tonen dat er aan de eisen wordt voldaan kunnen er verschillende geluidsmetingen worden uitgevoerd:
* de geluidwering van de gevel, in verband met lawaai van wegen, spoorwegen of industrie in de omgeving;
* het geluidsniveau van technische installaties, bijvoorbeeld het geluid van het ventilatiesysteem bij oplevering van nieuwbouwwoningen;
* de geluidwering tussen ruimten binnen een gebouw, bijvoorbeeld tussen appartementen in een woongebouw onderling.

Luchtdichtheidsmetingen

Nieuwbouw of renovatie? De luchtdichtheid speelt een steeds belangrijkere rol in de energieprestatie van een gebouw.  Voor energielabels, EPC-berekeningen en BREEAM behoort een luchtdichtheidscontrole steeds vaker tot het eisenpakket. Met een blowerdoortest meten wij de luchtdichtheid van uw gebouw, bijvoorbeeld direct voor oplevering. Door op dat moment met een kritische blik en de juiste apparatuur door het gebouw te lopen, komen de aanwezige luchtlekken meteen aan het licht.