contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Strengere eis Milieuprestatieberekening vanaf 2018

blogs

Strengere eis Milieuprestatieberekening vanaf 2018

Jeroen Stephan

Voor de bouw van een nieuwe woning of kantoorgebouw is een Milieuprestatieberekening verplicht. Deze toont de milieubelasting van de gebruikte materialen: van winning van grondstoffen tot en met de sloop van het gebouw en eventueel hergebruik van producten en materialen. Vanaf 2018 moet de Milieuprestatieberekening voldoen aan de eis dat het resultaat kleiner is dan 1. Wat betekent dat? 
 
Sinds 2013 is een Milieuprestatieberekening verplicht voor het krijgen van een bouwvergunning. Na jaren van ‘vrijblijvend’ ervaring opdoen met de Milieuprestatieberekening Gebouw (MPG), geldt vanaf 1 januari 2018 ook een eis: het resultaat moet voldoen aan de grenswaarde van 1,0 €/m2bvo per jaar. In het algemeen: hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. 

Wat betekent de MPG-grenswaarde voor ontwikkelaars?

Ervaring leert dat de meeste nieuwe woningen en kantoorgebouwen aan de eis voldoen. Alleen ongunstig ontworpen en gematerialiseerde vrijstaande woningen zullen boven het prestatieniveau liggen. Neemt niet weg dat veel overheden met het oog op duurzaamheid bij gebiedsontwikkeling en gronduitgifte een betere MPG-prestatie verlangen dan het Bouwbesluit vraagt. Kortom, het is goed een inzicht te krijgen in de Milieuprestatieberekening, die de milieubelasting en levensduur van toegepaste materialen toont.
 
MPG komt voort uit een traject waarin verschillende instrumenteigenaren kennis en data delen. Met de Nationale Bepalingsmethode en Nationale Milieudatabase, de basis van de MPG-rekening, als resultaat.