contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Ventilatie-installatie nu checken!

blogs

Ventilatie-installatie nu checken!

Joël Bosch

Met een VPK of Ventilatie Prestatie Keuring krijgt u antwoord op de vraag of het ventilatiesysteem op een goede manier is ontworpen en geïnstalleerd. Een VPK maakt namelijk duidelijk welke prestaties het systeem levert. Een ontwikkelaar of woningcorporatie kan zo achteraf checken of het ventilatiesysteem voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Certificering

Ontwerp en installatie kunnen zo zelfs een certificering opleveren. De BRL8010 geeft installatiebedrijven de kans om de kwaliteit van het ventilatiesysteem onder certificatie te beoordelen. Dat gaat om systeem in woningen en utiliteitsbouw als scholen en kinderdagverblijven en geldt voor nieuwe en bestaande ventilatiesystemen. De beoordeling kan worden toegepast op al dan niet onder certificatie (BRL 6000-10) gerealiseerde ventilatievoorzieningen.

Twee typen beoordeling

Binnen BRL8010 worden twee typen beoordeling onderscheiden. Allereerst een opleveringsbeoordeling voor nieuwe ventilatievoorzieningen. De gecertificeerde beoordelaar kijkt in welke mate de nieuwe voorziening voldoet aan de nieuwbouweisen Bouwbesluit 2012 en contractstukken. Ten tweede is sprake van een prestatiebeoordeling voor bestaande ventilatievoorzieningen. Hierbij kijkt de gecertificeerde beoordelaar of de prestaties van de ventilatievoorziening voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 (bestaande bouw en nieuwbouw). En eventueel een door de opdrachtgever aan te geven specifiek kwaliteitsniveau.

Wilt u meer weten over de VPK? Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op!