contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Besluit bouwwerken leefomgeving, de opvolger van het Bouwbesluit

blogs

Besluit bouwwerken leefomgeving, de opvolger van het Bouwbesluit

Jeroen Stephan

Met de ingang van de nieuwe Omgevingswet in 2018 maakt het Bouwbesluit plaats voor Bbl, het Besluit bouwwerken leefomgeving. Wat verandert er?

De huidige wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving is er de laatste decennia niet overzichtelijker op geworden. Er zijn 26 wetten (4700 artikelen), 120 AMvB’s en 120 ministeriële regelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over bouwen, milieu en ruimtelijke ordening. Het woud aan regels leidt doorgaans tot een stagnatie in de ontwikkeling van bouwprojecten. Reden voor het optuigen van een ander stelsel. Uitgangspunten: minder regels voor een soepelere start van bouwprojecten en plannen die beter op elkaar aansluiten.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Een van de nieuwe AMvB’s: de Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit. In het Besluit bouwwerken leefomgeving staan de regels uit het Bouwbesluit. Plus bijvoorbeeld regels uit het Besluit Energieprestatie (energielabels, keuring airco’s), het  Asbestverwijderingsbesluit, het Besluit mobiel breken bouwen sloopafval en enkele regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Ook de Wet Kwaliteitsborging integreert in Omgevingswet.

Hoofdstukindeling Bbl

Bbl is anders ingedeeld dan het huidige Bouwbesluit als het gaat om bestaande bouw, functiewijziging, verbouw en nieuwbouw, De hoofdstukindeling:

  • Algemeen
  • Bestaande bouw, verbouw en gebruiksfunctiewijziging
  • Nieuwbouw
  • Gebruik van bouwwerken
  • Brandveiligheid
  • Energielabels
  • Gebouwinstallaties (airco’s en stookinstallaties)
  • Bouw- en sloopwerkzaamheden, asbestverwijdering en mobiele puinbrekers

Meer verantwoordelijkheid pandeigenaren

De overheid legt in een ontwikkeltraject meer verantwoordelijkheid bij eigenaren van gebouwen en opdrachtgevers. Als het gaat om de bouw van een buitenruimte, bergruimte, toiletruimte en afmetingseisen bijvoorbeeld. De aansluitplicht vervalt. Net als de krijtstreepmethode. Er gelden in Bbl andere brandveiligheidseisen dan in het Bouwbesluit.

Neem voor meer informatie over het verdwijnen van het Bouwbesluit en de komst van Bbl contact op met S&W.