contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Hogere subsidie voor ‘groenere’ huurwoning

blogs

Hogere subsidie voor ‘groenere’ huurwoning

Jeroen Stephan

Voor het verbeteren van het energielabel kunnen woningcorporaties en andere verhuurders van huurwoningen bij het Rijk aankloppen voor een aantrekkelijke subsidie. Deze zogeheten STEP-regeling is verlengd tot en met 31 december 2018. En de subsidies zijn hoger.

De regering wil met de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) de energieprestatie van bestaande huurwoningen verbeteren. Het gaat om woningen in de gereguleerde huursector, met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Om in aanmerking te komen voor financiële steun moeten woningcorporaties minimaal een Energie Index kleiner of gelijk aan 1,4 realiseren. Bij andere verhuurders is dat EI 1,8. Andere voorwaarde: de huurprijs blijft minimaal 24 maanden na instemming van de subsidieverlening onder de liberalisatiegrens. En de opnamedatum is bij de subsidieaanvraag van het huidige energielabel van de woning niet ouder dan zes maanden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal energielabelstappen per huurwoning:

  • Bij de realisatie van 3 labelstappen: € 2.000;
  • Bij de realisatie van 4 labelstappen: € 2.600; 
  • Bij de realisatie van 5 labelstappen: € 3.500;
  • Bij de realisatie van 6 labelstappen: € 4.500.

Verlenging STEP-subsidie

De regering heeft de aanvraagperiode voor de STEP-subsidie met een jaar verlengd. Tot en met 31 december 2018. Om verhuurders tijd en mogelijkheden te geven voor het opzetten van projecten die de energieprestaties verbeteren. Bedragen voor het investeren in de ‘vergroening’ van huurwoningen zijn begin juli verhoogd, na een inflatiecorrectie. Sinds 1 juli 2016 is de subsidie gebaseerd op 25% van de gemiddelde investering in verduurzaming van een huurwoning, in plaats van 20%.

Voor het stimuleren van energiezuinige renovaties kent het Rijk ook subsidie toe aan renovaties die verdergaan dan EI 1,20. Energieneutraal en nul-op-de-meter bijvoorbeeld. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de STEP-regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Neem voor meer informatie over de gewijzigde STEP-regeling contact op met S&W.