contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

Wat betekent de wijziging van NEN 6068?

blogs

Wat betekent de wijziging van NEN 6068?

Jeroen Stephan

NEN 6068 wordt door het Bouwbesluit aangestuurd voor het bepalen van de WBDBO tussen twee brandcompartimenten. Deze norm is flink gewijzigd. Wat zijn de gevolgen?

Berekening van brandoverslag

Belangrijkste wijziging: in NEN 6068 staat een nieuwe rekenmethode voor de berekening van brandoverslag via dakopeningen, dakramen, dakkapellen en achterover hellende gevels. De vorige norm gaf voor dakopeningen alleen vuistregels aan. Met de nieuwe NEN 6068 kan de veilige afstand tot andere dak- en gevelopeningen berekend worden. Vaak een aanzienlijk kortere afstand dan de vuistregels. Er zijn dus minder voorzieningen nodig.

Meer mogelijkheden voor gevelopeningen

Met de nieuwe NEN 6068 kunnen nu ook situaties doorgerekend worden waarbij sprake is van relatief smalle, hoge gevelopeningen, met een hoogte/breedte verhouding groter dan vier. Daarnaast kunnen ook brandruimten met veel oppervlakte aan ramen berekend worden. In de oude norm was dit voor een brandruimte beperkt tot gevelopeningen met een totale oppervlakte van maximaal 50% van het vloeroppervlak.

Dakramen bij erfgrens

Door de nieuwe NEN 6068 is er geen onduidelijkheid meer over het wel of niet kunnen plaatsen van dakramen dicht bij de erf- of perceelgrens. De nieuwe norm maakt het mogelijk om uit te rekenen of er aan de gestelde eisen voor brandoverslag wordt voldaan. Hoe? Neem contact met ons op.  

S&W Consultancy adviseert ontwerpers en projectontwikkelaars over brandveiligheidseisen in het ontwerp. Over NEN 6068 bijvoorbeeld. Meer info:

http://www.s-w.nl/brandoverslag/
http://www.s-w.nl/brandveiligheid