contact

U kunt het formulier hiernaast gebruiken om contact op te nemen.

Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0118 44 22 70.

Onze adresgegevens vindt u hier.

Gildeweg 39a
Vlissingen
Nederland

(0118) 442270

Uw bouwkundige berekeningen en controles snel en accuraat. Altijd volgens de actuele regelgeving en de recente ontwikkelingen. Als bouwkundig ingenieursbureau in de woning- en utiliteitsbouw vult S&W Consultancy u perfect aan. Passend binnen uw tempo en hoge kwaliteitsnormen.

blogs

Als geluid lawaai wordt

Joël Bosch

Op zich is geluid niet heel erg, er is immers altijd wel enig geluid om ons heen. Maar geluid wordt lawaai op het moment dat het als overlast wordt ervaren. Om ons daartegen te beschermen, zijn in het Bouwbesluit regels opgenomen voor de geluidsisolatie van gebouwen bij nieuwbouw en renovatie.

Read More

Check de luchtdoorlatendheid van uw gebouw!

Joël Bosch

Bij de aankoop van een jas vertelt de verkoper het regelmatig: behalve waterdicht is het ook fijn als een jas winddicht is. En zo is het ook met de isolatie van een pand: het is als een thermische schil, waarbij de luchtdichtheid zorgt voor vermindering van ongecontroleerde luchtstromen, energiebesparing en verhoging van het comfort. Andersom geldt dat fouten in de isolatie zorgen voor ongewenste vochtplekken, condensatieproblemen en/of tocht. Met een blowerdoortest krijgt u inzicht in de stand van zaken rondom luchtdichtheid van een pand.

Read More

Bbl in plaats van Bouwbesluit, deel 2

Jeroen Stephan

Het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) werd eind augustus 2018 gepresenteerd als de opvolger van het Bouwbesluit 2012. In het Bbl staan vooral regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving en het geeft duidelijkheid over bouwvoorschriften die binnenkort gelden voor nieuwe en bestaande gebouwen. Het is nog niet precies bekend wanneer deze nieuwe regels van kracht worden. Dat zal uiterlijk zijn bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021.

Read More

Brandoverslag: dit zijn de regels!

Jeroen Stephan

De verticale afstand tussen gevelopeningen moet voldoende groot zijn, om brandoverslag tussen boven elkaar gelegen brandcompartimenten te voorkomen. Er wordt vaak gedacht dat hiervoor vuistregels zijn; dat er geen sprake is van brandoverslag bij een onderlinge afstand van meer dan 0,8 meter wordt aangehouden.

Read More

'Goed werk voor een goede prijs'

Jeroen Stephan

“Wij werken al lange tijd met S&W Consultancy samen. Wat we vooral als heel prettig ervaren, is de flexibiliteit. Onze opdrachtgevers krijgen gaandeweg een project soms andere ideeën, of zijn er nog niet helemaal uit. S&W Consultancy zoekt dan samen met ons naar oplossingen, bijvoorbeeld in de planning”, vertelt Toine van Ekeren. Toine is projectleider-engineer bij Hercuton, totaalaanbieder in turnkey bedrijfshuisvesting. S&W Consultancy verzorgt voor Hercuton toets- en bouwbesluiten, berekeningen rond daglichttoetreding, ventilatie, ruimteoppervlakte, maar ook EPC-berekeningen en brandrapporten. “Een enkele keer ook nog geluidsberekeningen. S&W Consultancy levert goed werk voor een goede prijs. Niet onbelangrijk.”

Read More

'Voor alles wordt een oplossing gezocht'

Jeroen Stephan

Guido Verhagen is directeur/eigenaar van Building4you, een projectontwikkelaar uit Heerhugowaard. Building4you realiseert momenteel appartementencomplexen in Amsterdam. “S&W Consultancy verzorgt daarvoor alle rapportages. Denk aan een energieprestatieberekening, bouwbesluitberekening, milieuprestatieberekening, geluidsrapportages, rapportage brandveiligheid en -overslag. Onze huidige projecten zijn in Amsterdam en daar heb je met veel regels en eisen te maken.”

Read More

Ventilatie-installatie nu checken!

Joël Bosch

Met een VPK of Ventilatie Prestatie Keuring krijgt u antwoord op de vraag of het ventilatiesysteem op een goede manier is ontworpen en geïnstalleerd. Een VPK maakt namelijk duidelijk welke prestaties het systeem levert. Een ontwikkelaar of woningcorporatie kan zo achteraf checken of het ventilatiesysteem voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Read More

Heeft uw kantoorgebouw het juiste energielabel?

Jeroen Stephan

Ongelooflijk maar waar: op dit moment voldoet 80 procent van de kantoorgebouwen in Nederland niet aan de energie-eisen die vanaf 1 januari 2023 gelden. Kantoorpanden die op deze datum niet minstens energielabel C hebben, mogen niet meer verhuurd worden. En sterker: huurders die dan in het pand zitten, moeten er dan zelfs uit. Natuurlijk, het duurt nog vijf jaar, maar het probleem is duidelijk zichtbaar aan de horizon.

Read More

Veilig in de festivaltent

Jeroen Stephan

De grote tenten op festivals en evenementen: we kennen ze allemaal. Ook voor deze tijdelijke constructies gelden eisen ten aanzien van de brandveiligheid. Momenteel is de gemeente waar het evenement wordt gehouden de regelgever, met als gevolg dat de regels per gemeente sterk kunnen verschillen. 

Read More